...  
>> Czy mozna sie zmienic z mi?o?ci ??
>> *:...Hold me... Thrill me... Kiss me... Kill me...*: I miss you... *:
>> DlaCiebieKochanieZrobi?WszystkoBoCi?KochamTyJeste?MoimSwiat?em ;******
>> Kiedy si? kocha, wszystko nabiera g??gszego sensu.
>> Je?eli potrafisz opisa? mi?o??, znaczy to, ?e nie potrafisz kocha
>> Mi?o?? jest czym?, co si? tworzy...we dwoje...
>> Kropla mi?o?ci jest wi?cej warta ni? ocean dobrych ch?ci i rozumu.....
>> Mi?o?? jest jak ro?lina, trzeba j? piel?gnowa
>> Nie ma takiej przeszkody, kt?rej mi?o?? nie mog?aby pokona
>> Kocha sie za nic. Nie istnieje zaden pow?d do mi?o?ci
>> W mi?o?ci dwie wolno?ci ??cz? si? w jedn?, s?odk? niewol
>> Wiara i mi?o?? s? w ?yciu najwa?niejsze a rodz? si? one z nadziei.
>> Tak ?atwo kocha? kogo?. Tylko by? kochanym trudniej.
>> Szcz??cie to druga osoba obok mnie, to najwi?kszy dar wszech?wiata.
>> jest na ?wiecie taka gwiazdka kt?ra, tylko dla mnie ?wieci ;**
>> trudno tak, razem by? nam ze sob?, bez siebie nie jest l?ej...
>> ?pieszmy si? kocha? ludzi , tak szybko umieraj? =
>> mi?o?? to pi?kny kwiat i aby przetrwa? trzeba o niego dba? RAZEM ;*
>> Kochaj i szalej i nie my?l co dalej ...
>> Kocha?, a by? kochanym to dwie r??ne rzeczy


Strony:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173 
?mieszne
?wi?teczne
Angloj?zyczne
Cytaty
Erotyczne
Fragmenty piosenek
Francuskoj?zyczne
Graficzne
Imieninowe
Interpretacje HWDP
Mi?o?? Szcz??liwa
Mi?o?? zraniona
Mi?osne nieposortowane
Niemieckoj?zyczne
O ?wistaku
Optymistyczne
Pozosta?e
R??ne
Skr?ty
Smutne
Urodzinowe
Wulgarne
 

Powered by StatusyGG.w00.pl . Wszelkie prawa zastrzeżone

 
spodnie na motor
tuniki
kliknij